IFSAP Halmstad

 

 

IFSAP Halmstad är en lokal förening inom Schizofreniförbundet. IFSAP Halmstad erbjuder gemenskap för personer med psykos, deras närstående och andra engagerade i arbetet för att motverka utanförskap och stigmatisering av personer med varaktig psykisk ohälsa i samhället. Är du medlem i IFSAP Halmstad får du automatiskt tidningen EMPATI i din brevlåda.

 

Följ oss på Facebook

 

 

Aktuellt

 

Medlemsaktiviteter 2024

2024-03-23

Datum för årets planerade medlemsaktiviteter finner du här

Årsmöte

2024-02-12

 

Den 12 februari kl 18.00 genomfördes IFSAP Halmstads årsmöte på Nässjögatan 10 med 20-talet engagerade medlemmar på plats

Ett liv värt att leva! 

2024-01-24

 

IFSAP Halmstad arbetar för att personer med schizofreni ska få den vård och det stöd som de har rätt till. Läs mer här